LOGO PINEDA

ESCUELA CONCERTADA
por la Generalitat de Catalunya

Carrer dels Joncs, 1 | L’Hospitalet de Llobregat |Barcelona | 93 263 79 90 | info@pineda.es

ESCUELA CONCERTADA
por la Generalidad de Cataluña

SERVICIO MÉDICO

Servicio médico

Asistencia médica por accidente escolar

Pineda tiene contratada una póliza que atiende los accidentes que se produzcan tanto en la escuela como en las salidas culturales, excursiones o convivencias. Este seguro no cubre las enfermedades comunes ni los accidentes que sean ajenos a las actividades del centro.

Revisión médica

De acuerdo con el Programa de Salud Escolar, a todos los alumnos de 4 años —o a los alumnos mayores que se incorporen al colegio por primera vez- se los efectuará un examen de salud, siempre que no estén ya controlados en un centro de atención primaria mediante el Programa de Seguiment del Nen Sa.

A Pineda tenim el convenciment que els pares i les mares sou els protagonistes de l’educació dels vostres fills i filles. Com a escola, volem posar la nostra experiència de més de 50 anys al vostre servei per acompanyar-vos, ajudar-vos i animar-vos en aquest apassionant projecte. Creiem que cada alumne té un gran potencial i una immensa capacitat de ser feliç. Per això, us ajudem a descobrir i a potenciar els vostres propis talents; a conèixer la veritat i a actuar amb llibertat i responsabilitat.

Així doncs, A Pineda estem convençuts que els pares i les mares sou els protagonistes de l’educació dels vostres fills i filles. Com a escola volem posar la nostra experiència de més de 50 anys al vostre servei per a acompanyar-vos, ajudar-vos i animar-vos en aquest apassionant projecte. Creiem que cada alumne té un gran potencial i una immensa capacitat de ser feliç, per això els ajudem a descobrir i potenciar els seus propis talents, a conèixer la veritat i a actuar amb llibertat i responsabilitat.

Oferim a totes les famílies que ho desitgin un projecte educatiu de qualitat basat en l’atenció personalitzada, recolzat en un sentit cristià de la vida i atent a la innovació pedagògica i tecnològica.