LOGO PINEDA
ESCOLA CONCERTADA
per la Generalitat de Catalunya

Carrer dels Joncs, 1 | L’Hospitalet de Llobregat |Barcelona | 93 263 79 90 | info@pineda.es

ESCOLA CONCERTADA
per la Generalitat de Catalunya
BATXILLERAT

Èxit PAU
2023

0 %
D'aprovats a la Selectivitat
0 %
D'aprovats al juny
0 %
D'aprovats al setembre

A un pas del futur

A Pineda enfoquem el Batxillerat com un període per obrir horitzons i preparar-se per a un futur ple d’oportunitats i per ser agents de canvi en la societat. Una carrera professional d’èxit no consta només d’una bona preparació acadèmica. És essencial aconseguir un alt grau d’autoconeixement i unes habilitats emocionals i personals que permetin desenvolupar-se i ser líder en un entorn canviant.

Potenciem els propis talents i consolidem la capacitat d’esforç que permetrà al nostre alumnat aconseguir les seves fites tant professionals com personals. En aquesta etapa és clau la preparació acadèmica per als estudis posteriors -universitaris o professionals- i el contacte amb el món laboral per tal de conèixer bé les diferents sortides professionals i poder triar lliurement.

Projecte educatiu

Una formació integral en què l’alumne és el protagonista del seu propi aprenentatge

El segle XXI ens planteja nous reptes educatius i professionals als quals hauran de fer front les nostres alumnes. Conèixer els seus talents i fer-les protagonistes del seu aprenentatge és el millor camí perquè desenvolupin les competències personals i acadèmiques i afrontar els reptes del futur.

L’objectiu de Pineda és que les alumnes siguin felices coneixent i desenvolupant els seus talents i descobrint el valor de la veritat que les portarà a actuar amb llibertat i responsabilitat.

1

INCREASE YOUR
TALENT

El nostre tret diferencial és l’atenció personalitzada. Sabem que cada persona és única i, per això, acompanyem i orientem a l’alumnat en la seva evolució, estant en estret contacte amb els seus pares. Les ajudem a adquirir valors, a ser resilients, perseverants, a tenir criteri propi i capacitat d’adaptar-se i integrar-se en una realitat complexa i canviant, i a saber donar respostes creatives per ser agents de canvi en la societat i contribuir a crear cada dia un món millor.

2

EXCEL·LÈNCIA
ACADÈMICA

Oferim una educació intel·lectual que fomenta el treball personal i l’esforç, i que ajuda les alumnes a aconseguir la maduresa intel·lectual i humana, que els permeti desenvolupar funcions socials i incorporar-se a la vida activa amb responsabilitat i competència. Aquesta formació les capacitarà per a accedir a l’educació superior que escullin prioritzant els valors i la vocació pròpia.

3

RECERCA

Potenciem en les nostres alumnes la inquietud intel·lectual per tal que extreguin i desenvolupin el millor de si mateixes. Persones curioses i motivades per saber i descobrir les necessitats del seu entorn, i arribar a través d’un bon treball de recerca, a millorar-lo. Ens esforcem perquè les nostres alumnes siguin digitals, autònomes amb iniciativa i habilitats comunicatives, que sàpiguen treballar cooperativament.

4

IDIOMES

Donem gran rellevància a l’anglès a fi que les alumnes finalitzin els seus estudis havent assolit una total fluïdesa necessària per al món global en el que vivim. Fruit de la bona preparació, cada any es presenta un bon grup d’alumnes als exàmens de Cambridge, obtenint excel·lents resultats. A més, les alumnes que han estat estudiant alemany a l’ESO
poden continuar aprenent i preparar-se pel títol A2 del Goethe Institute.

Què potenciem?

Autonomia

BATXILLERAT

A PINEDA

Iniciativa i descuberta

BATXILLERAT

A PINEDA

Habilitats comunicatives

BATXILLERAT

A PINEDA

Pensament crític

BATXILLERAT

A PINEDA

Lideratge i presa de decisions

BATXILLERAT

A PINEDA

Esforç, responsabilitat i rigor

BATXILLERAT

A PINEDA

Conciència digital

BATXILLERAT

A PINEDA

Compromís social

BATXILLERAT

A PINEDA

Un Batxillerat que creix amb tu

Disposem de:

  • Entrevista mensual amb el tutor
  • Espais i eines per a la reflexió i el creixement
  • Un programa de formació amb activitats setmanals i mensuals per desenvolupar les habilitats inter i intrapersonals
  • Estret contacte amb els pares per poder treure el màxim dels nostres alumnes
  • Un professorat proper i preparat per ensenyar als alumnes a fer una reflexió del seu procés
    d’aprenentatge i de les decisions que van fent.
9

SITUACIÓ

10

EXPERIÈNCIA

11

REFLEXIÓ I DECISIÓ

12

ACCIÓ

13

AUTOAVALUACIÓ

Acompanyament

Orientació vocacional i professional

Sessions d’autoconeixement, conferències multidisciplinàries d’actualitat i de diferents àmbits de coneixement, contactes amb el món professional i universitari, tallers d’orientació i viatges culturals.

Els alumnes de batxillerat han de prendre decisions importants pel seu futur, a Pineda els
donem les eines perquè tinguin la informació necessària per poder escollir amb llibertat,
encert i seguretat.

16

CONFERÈNCIES I TALLERS

Àmbit científic - tecnològic

Taula periòdica | Parc científic
Reanimació cardiopulmonar  Seminari mèdic | Malalties autoimmunes | Què ens falta saber del cervell | Com es
programa un videojoc | El paper de les dones en les enginyeries | Trobar l’assassí d’un crim

Àmbit social - humanístic i econòmic

Contracte d’esportistes, cal llegir la lletra petita | Arqueologia | Lideratge empresarial | El món de la moda | Com funciona una productora | Feminisme | Bioètica

Àmbit d’intel·ligència emocional i afectivitat

Gestió de l’estrès | Relacions d’amistat | Aprendre a estimar | Relacions tòxiques

Seminaris de recerca

Com escollir un tema interessant? Per on començo a buscar? | No fugis d’estudi; tips &tricks de l’escriptura | Quina metodologia és l’adequada? | Eines per fer una bona presentació; anàlisi dels resultats

17

SORTIDES I VIATGES CULTURALS

Organitzats per apropar-se al món universitari i laboral de la mà d’estudiants i professionals de diferents àrees. Aquestes activitats permeten conèixer de primera mà, els perfils i habilitats més valorats.
A més ajuden a descartar i confirmar vocacions professionals que els hi facilitarà a prendre decisions que marcaran el camí del seu futur.

Visitem:

Universitat de Navarra | Universitat Internacional de Catalunya | ESCAC Museu del Disseny | Parc Científic de Barcelona | Fàbrica Puig | Aeroport | Depuradora i dessalinitzadora del Prat
Centre Hospitalari la Laguna | Congrés dels Diputats | Museu del Prado | Hospital de Sant Pau | Centre Supercomputació de Barcelona | Visita Naus amb Logística robotitzada

15

AUTOCONEIXEMENT

El pla de formació tutorial i les
entrevistes personals, ajuden els alumnes a ser conscient dels seus valors, talents i interessos; a reflexionar sobre el seu aprenentatge i a prendre decisions de cara al seu futur professional.

A més donem la possibilitat de
realitzar un test d’orientació i
qüestionaris d’anàlisis de les
soft-skills per aquelles alumnes que ho necessitin.

18

JORNADES D'ORIENTACIÓ PROFESSIONAL

Més de 25 professionals, pares de l’escola, antigues alumnes i voluntaris, de diferents sectors d’activitat que comparteixen la seva trajectòria professional i el que una escola com Pineda els pot aportar. A més, els hi donen consells per facilitar el pas del Batxillerat al món universitari. També oferim un test d’orientació gràcies a la
col·laboració amb la Universitat de Navarra, per ajudar a les alumnes més indecises.

Organització del currículum

Els alumnes de batxillerat poden triar entre 2 itineraris diferents, que donen accés a més de 120 titulacions universitàries.

Dirigit als alumnes interessats en les ciències -tant en l’àmbit biosanitari com en l’experimental- a més de les matemàtiques, la física, l’arquitectura i el món de les enginyeries.

Dirigit als alumnes interessats en les ciències socials, jurídiques, polítiques i econòmiques, la gestió i administració pública, la comunicació, les relacions públiques, la publicitat, el turisme i altres serveis d’oci.

Matèries comunes

– Català

– Castellà

– Anglès

– Filosofia

– Història de la Filosofia

– Història

– Educació Física

– Religió

– Tutoria

– Treball de Recerca

Matèries de modalitat

1r batxillerat
Ciències i Tecnologia

Matèries modalitat obligatòria

     – Matemàtiques

Matèries de modalitat

     – Física

     – Química

     – Biologia

     – Dibuix tècnic

     – Tecnologia i Enginyeria

 

Matèries optatives anuals

     – Biomedicina

     – Programació

     – Funcionament de l’Empresa

Matèries trimestrals anuals

     – Creació literària

     – Problemàtiques socials

     – Reptes Científics Actuals

     – Comunicació Audiovisual

Humanitats i Ciències Socials

Matèries modalitat obligatòria

     – Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials

     – Llatí

Matèries de modalitat

     – Història del Món Contemporani

     – Economia

     – Literatura Universal

Matèries optatives anuals

     – Funcionament de l’Empresa

Matèries trimestrals anuals

     – Creació literària

     – Problemàtiques socials

     – Reptes Científics Actuals

     – Comunicació Audiovisual

2n batxillerat
Ciències i Tecnologia

Matèries modalitat obligatòria

     – Matemàtiques

     – Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials

 

 

Matèries de modalitat

     – Física

     – Química

     – Biologia

     – Dibuix tècnic

     – Tecnologia i Enginyeria

Humanitats i Ciències Socials

Matèria Comuna d’opció

     – Llatí

     – Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials

 

Matèries de modalitat

     – Història de l’Art

     – Funcionament de l’empresa i models de negoci

     – Geografia

1r batxillerat
Ciències i Tecnologia

Matèries modalitat obligatòria

     – Matemàtiques

 

Matèries de modalitat

     – Física

     – Química

     – Biologia

     – Dibuix tècnic

     – Tecnologia i Enginyeria

 

Matèries optatives anuals

     – Biomedicina

     – Programació

     – Funcionament de l’Empresa

 

Matèries trimestrals anuals

     – Creació literària

     – Problemàtiques socials

     – Problemes Científics Actuals

Humanitats i Ciències Socials

Matèries modalitat obligatòria

     – Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials

     – Llatí

Matèries de modalitat

     – Història del Món Contemporani

     – Economia

     – Literatura Universal

Matèries optatives anuals

     – Funcionament de l’Empresa

Matèries trimestrals anuals

     – Creació literària

     – Problemàtiques socials

     – Reptes Científics Actuals

     – Comunicació Audiovisual

2n batxillerat
Ciències i Tecnologia

Matèries modalitat obligatòria

     – Matemàtiques

     – Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials

Matèries de modalitat

     – Física

     – Química

     – Biologia

     – Dibuix tècnic

     – Tecnologia i Enginyeria

Humanitats i Ciències Socials

Matèria Comuna d’opció

     – Llatí

     – Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials

Matèries de modalitat

     – Història de l’Art

     – Funcionament de l’empresa i models de negoci

     – Geografia

Estratègies i metodologies d'aprenentatge

Reflexió i anàlisi

MÉS ENLLÀ DEL

CURRÍCULUM ACADÈMIC

Reptes reals

MÉS ENLLÀ DEL

CURRÍCULUM ACADÈMIC

Col·laboració empreses

MÉS ENLLÀ DEL

CURRÍCULUM ACADÈMIC

Creativitat

MÉS ENLLÀ DEL

CURRÍCULUM ACADÈMIC

Experimentació

MÉS ENLLÀ DEL

CURRÍCULUM ACADÈMIC

Recerca

MÉS ENLLÀ DEL

CURRÍCULUM ACADÈMIC

Cooperatiu

MÉS ENLLÀ DEL

CURRÍCULUM ACADÈMIC

Argumentació i debat

MÉS ENLLÀ DEL

CURRÍCULUM ACADÈMIC

Reflexió i anàlisi

MÉS ENLLÀ DEL

CURRÍCULUM

ACADÈMIC

Reptes reals

MÉS ENLLÀ DEL

CURRÍCULUM

ACADÈMIC

Col·laboració empreses

MÉS ENLLÀ DEL

CURRÍCULUM

ACADÈMIC

Creativitat

MÉS ENLLÀ DEL

CURRÍCULUM

ACADÈMIC

Experimentació

MÉS ENLLÀ DEL

CURRÍCULUM

ACADÈMIC

Recerca

MÉS ENLLÀ DEL

CURRÍCULUM

ACADÈMIC

Cooperatiu

MÉS ENLLÀ DEL

CURRÍCULUM

ACADÈMIC

Argumentació i debat

MÉS ENLLÀ DEL

CURRÍCULUM

ACADÈMIC

Projectes de Batxillerat

ESCOLA VERDA

Aprendre a viure de manera sostenible. Buscar alternatives i solucions pràctiques per tenir cura del planeta.
Saber-ne més

FES SOMRIURE

La solidaritat com a forma de vida. Integrar els valors humans, socials, democràtics i cívics en el nostre dia a dia.
Més informació

ENGLISH PROJECT

Think in English, speak in English, live in English. Fem de l'anglès un idioma natural i útil per a nosaltres.

IN-FORMA'T

Desenvolupament de l'afectivitat i de les relacions personals i socials.

PROJECTE RED

Pineda L'H report: un projecte en el que tenen l'oportunitat de convertir-se en periodistes i redactar i gestionar el seu propi diari digital.

ROBÒTICA I TECNOLOGIA

Treballem de manera transversal projectes de ciències, tecnologia, art i matemàtiques des d'una perspectiva de gènere.

ORATÒRIA I DEBAT

Parlar, argumentar i debatre en públic. Comunicar les pròpies idees amb el llenguatge verbal i no verbal.