LOGO PINEDA
ESCOLA CONCERTADA
per la Generalitat de Catalunya

Carrer dels Joncs, 1 | L’Hospitalet de Llobregat |Barcelona | 93 263 79 90 | info@pineda.es

ESCOLA CONCERTADA
per la Generalitat de Catalunya
CONEIX PINEDA

Coneix Pineda

Pineda és un centre docent concertat per la Generalitat de Catalunya que comprèn les etapes educatives des de Primària fins a Batxillerat. Va néixer el 1968 i està situat a la Gran Via de L’Hospitalet de Llobregat, al costat de la Plaça Europa.

Instagram pineda i home

La nostra missió

 

A Pineda estem convençuts que els pares i les mares sou els protagonistes de l’educació dels vostres fills i filles. Com a escola volem posar la nostra experiència de més de 50 anys al vostre servei per a acompanyar-vos, ajudar-vos i animar-vos en aquest apassionant projecte. Creiem que cada alumne té un gran potencial i una immensa capacitat de ser feliç, per això els ajudem a descobrir i potenciar els seus propis talents, a conèixer la veritat i a actuar amb llibertat i responsabilitat.

Oferim a totes les famílies que ho desitgin un projecte educatiu de qualitat basat en l’atenció personalitzada, recolzat en un sentit cristià de la vida i atent a la innovació pedagògica i tecnològica.

 

Projecte personal

 

El nostre tret diferencial és l’atenció personalitzada. Sabem que cada persona és única i té unes circumstàncies diferents; per això busquem adaptar-nos al que cadascú necessita per tal que pugui arribar a desenvolupar al màxim tot el seu potencial i a ser feliç. A Pineda els tutors acompanyen i orienten l’alumnat en la seva evolució; estant en estret contacte amb els seus pares.
 
 

Excel·lència acadèmica

A Pineda oferim una educació intel·lectual d’excel·lència, que fomenta el treball personal,
l’esforç i el desenvolupament de les competències necessàries perquè puguin arribar al seu màxim potencial.
 
 

Qualitat i innovació

Amb un projecte pedagògic innovador i de qualitat preparem a cada persona per desenvolupar-se en un entorn incert i canviant on sorgiran moltes professions que avui dia no existeixen i en què s’utilitzaran tecnologies que encara no han estat inventades. Per això la nostra proposta educativa incorpora els avenços metodològics i tecnològics que els preparin per adaptar-se als canvis del futur. 

Identitat cristiana

El projecte de Pineda s’inspira en una visió cristiana de la persona i del món que respecta i promou sempre la llibertat personal. La nostra escola està directament vinculada a l’Opus Dei, institució de l’Església Catòlica que difon la crida universal a la santedat ajudant a trobar Crist a la feina, la vida familiar i la resta d’activitats ordinàries. El missatge de l’Opus Dei es podria resumir així: cercar Déu a la vida corrent.
 

Educació global

Oferim un model educatiu fonamentat en les dimensions intel·lectual, social, afectiva, transcendent i física de la persona, per tal d’establir les bases que permetin a l’alumnat desenvolupar una vida feliç, assumint-ne les futures responsabilitats professionals, familiars i socials.

Idiomes

A Pineda es dóna una rellevància especial a l’estudi d’anglès per preparar el nostre alumnat per a un món global, de manera que quan finalitzin els seus estudis n’hagin assolit una total fluïdesa. Fruit de la bona preparació, cada any es presenta un bon grup d’alumnes als exàmens de Cambridge; s’obtenen excel·lents resultats. A més, a partir de 3r ESO poden cursar el Batxillerat Dual i a partir de 5è Primària i fins a 4t ESO poden accedir a l’estudi de l’alemany com a tercer idioma.

  • A Primària s’imparteixen entre 6 i 8 hores d’anglès a la setmana. A l’ESO 6h.
  • El col·legi compta amb una auxiliar de conversa nativa.
  • S’ofereix la possibilitat de fer estades de 5 setmanes a Irlanda de 5è d’EPRI a 1r d’ESO.
  • S’ofereix la possibilitat d’estudiar el Diploma Dual a partir de 3r d’ESO.