LOGO PINEDA
ESCOLA CONCERTADA
per la Generalitat de Catalunya

Carrer dels Joncs, 1 | L’Hospitalet de Llobregat |Barcelona | 93 263 79 90 | info@pineda.es

ESCOLA CONCERTADA
per la Generalitat de Catalunya

Avís Legal

Avís Legal

Responsabilitat en el contingut d'aquesta web: 

CENTRE CULTURAL PINEDA, S. A. empresa amb domicili a C/ dels Joncs núm. 1, 08902 L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona); provista de CIF: A-08375826 i inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona al Tom1829, Foli 213, secció 2n Full 16991 (d’ara endavant, “PINEDA”) és la titular i propietària dels Llocs Web  www.pineda.es, www.avantis.edu.es, www.pineda.edu.es (d’ara endavant “Web-Sites”).

PINEDA es reserva la possibilitat de modificar sense previ avís el disseny, presentació i/o configuració d’aquests Web-Sites, així­ com alguns o tots els serveis, i afegir serveis nous.

Els continguts de tot tipus inclosos en les Web-Sites de PINEDA, que es troben disponibles per al públic en general, faciliten l’accés a informació, productes i serveis subministrats o prestats per diferents persones o entitats proveïdores (entre elles, i en els casos concrets en què així s’especifica, per la pròpia plataforma pineda.es o avantis.edu.es) a les persones interessades en els mateixos. Aquests continguts són facilitats de bona fe posades a disposició del públic per PINEDA amb informació procedent total o parcialment de fonts externes a la pròpia plataforma; en raó d’aquesta circumstància i de la gran quantitat d’informació accessible, alguna de les dades o textos disponibles podrien no ser completament exactes o actualitzats, a pesar que PINEDA empra els seus millors esforços perquè així sigui. En aquest sentit, PINEDA no es reponsabilitza d’aquestes inexactituds i /o falta d’actualització.

L’accés a les Web-Sites de PINEDA no implica cap tipus de garantia, que expressament es refusa per PINEDA, respecte a la idoneïtat dels continguts inclosos en les mateixes per a finalitats particulars de qui accedeixi a elles. En conseqüència, tant l’accés a aquestes Web-Sites com l’ús que pugui fer-se de la informació i continguts inclosos en les mateixes s’efectua sota l’exclusiva responsabilitat de qui ho realitzi, i PINEDA no respondrà, en cap cas i en cap mesura, per cap d’any, inclòs però no limitat a danys directes o indirectes, danys emergents o lucre cessant, pels eventuals perjudicis derivats de l’ús de la informació i continguts accessibles en aquestes Web-Sites o de l’accés a altres Web-Sites o continguts de tercers a través de les connexions i “links” existents. Així mateix, PINEDA no serà en cap cas responsable, ni tan sols de forma indirecta o subsidiària, per les pàgines web, els productes o serveis prestats o oferts per altres persones o entitats, o per continguts, informacions, comunicacions, opinions o manifestacions de qualsevol tipus originats o abocaments per tercers i que resultin accessibles a través de les Web-Sites de PINEDA

En tot moment, l’usuari que accedeixi als Web-Sites ha de realitzar un ús lícit dels serveis d’acord amb la legalitat vigent, respectant els drets de propietat intelectual o industrial de tercers i de PINEDA.

PINEDA es reserva el dret de suspendre temporalment, i sense necessitat de previ avís, l’accessibilitat de les seves Web-Sites en raó de l’eventual necessitat d’efectuar operacions de manteniment, reparació, actualització o millora de les mateixes. Així mateix PINEDA es reserva en tot cas el dret unilateral de modificar les condicions d’accés a les mateixes, així com els continguts en elles inclosos.

Qualsevol qüestió referent a les Web-Sites de PINEDA es regeix per la llei espanyola i se sotmetrà als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona (Espanya).

L’accés a les Web-Sites de PINEDA implica que l’usuari s’ha llegit i accepta els termes, condicions, comunicacions, advertiments i altres avisos legals continguts a les Web-Sites, incloent, sense limitació, aquest Avís Legal, la Política de Coolies i la Política de Privadesa de les Web-Sites.

Més informació: info@pineda.es