LOGO PINEDA
ESCOLA CONCERTADA
per la Generalitat de Catalunya

Carrer dels Joncs, 1 | L’Hospitalet de Llobregat |Barcelona | 93 263 79 90 | info@pineda.es

ESCOLA CONCERTADA
per la Generalitat de Catalunya
ESTRATÈGIA DIGITAL DE CENTRE

Coneix Pineda

Estratègia Digital de Centre

1. Diagnòstic

2. Objectius

3. Planificació

4. Avaluació