LOGO PINEDA
ESCOLA CONCERTADA
per la Generalitat de Catalunya

Carrer dels Joncs, 1 | L’Hospitalet de Llobregat |Barcelona | 93 263 79 90 | info@pineda.es

ESCOLA CONCERTADA
per la Generalitat de Catalunya
SECUNDÀRIA

Quan es construeix el camí

El gran objectiu de la Secundària a Pineda és donar una formació intel·lectual rigorosa, afavorir el desenvolupament de les habilitats vitals i fomentar el pensament crític, trets essencials en una edat on es reafirma la pròpia personalitat. És un moment especialment important per descobrir els propis talents, reforçar l’autoconcepte positiu i potenciar la capacitat d’esforç que els permetrà començar el seu camí cap al món laboral.

L’ESO és una etapa per consolidar les competències adquirides a Primària. En l’àmbit acadèmic, els tres punts clau són:

  • Aprenentatge interdisciplinar i per projectes en algunes àrees.
  • Recerca rigorosa i gestió autònoma de la informació.
  • Ús de metodologies actives de treball, tant individual com cooperatiu.

Projectes de Secundària

PROJECTE RED

Pineda L'H report: un projecte en el qual tenen l'oportunitat de convertir-se en periodistes i redactar i gestionar el seu propi diari digital.

ROBÒTICA I TECNOLOGIA

Treballem de manera transversal projectes de ciències, tecnologia, art i matemàtiques.

ENGLISH PROJECT

Think in English, speak in English, live in English. Fem de l'anglès un idioma natural i útil per a nosaltres.

IN-FORMA'T

Desenvolupament de l'afectivitat i de les relacions personals i socials.

ORATÒRIA I DEBAT

Parlar, argumentar i debatre en públic. Comunicar les pròpies idees amb el llenguatge verbal i no verbal.

FES SOMRIURE

La solidaritat com a forma de vida. Integrar els valors humans, socials, democràtics i cívics en el nostre dia a dia.
Més informació

ESCOLA VERDA

Aprendre a viure de manera sostenible. Buscar alternatives i solucions pràctiques per tenir cura del planeta.
Saber-ne més

Diploma Dual

El Diploma Dual té com a objectiu aconseguir la doble titulació de Batxillerat espanyol i nord-americà. Gràcies a aquest programa, les nostres alumnes podran estar matriculades a Pineda i simultàniament en un High School als Estats Units, cursant ambdós estudis alhora; a la nostra escola ho faran de manera presencial i al High School mitjançant la modalitat online.