LOGO PINEDA
ESCOLA CONCERTADA
per la Generalitat de Catalunya

Carrer dels Joncs, 1 | L’Hospitalet de Llobregat |Barcelona | 93 263 79 90 | info@pineda.es

ESCOLA CONCERTADA
per la Generalitat de Catalunya
PRIMÀRIA

On sorgeixen els somnis

L’etapa de Primària a Pineda és una continuïtat natural del projecte ja iniciat a l’educació infantil a Avantis. A nivell acadèmic, els tres punts clau són:

  • L’aprenentatge vivencial a través de metodologies actives, propostes i reptes que requereixen una alta implicació de l’alumne.
  • La capacitat de treballar individualment -amb responsabilitat sobre la pròpia feina- i també de manera cooperativa, fent créixer les habilitats necessàries.
  • El desenvolupament de les competències bàsiques, per assegurar procediments irrenunciables com llegir i escriure en els tres idiomes -català, castellà i anglès-, resoldre problemes, memoritzar, fer operacions elementals de càlcul, etc.

Aquests aspectes van units a l’objectiu de fomentar la capacitat de pensar, la creativitat, l’interès per aprendre i la iniciativa personal.

Projectes de Primària

ESCOLA VERDA

Aprendre a viure de manera sostenible. Buscar alternatives i solucions pràctiques per tenir cura del planeta.
Saber-ne més

ORATÒRIA

Parlar i debatre en públic. Comunicar les pròpies idees amb el llenguatge verbal i no verbal.
Saber-ne més

PROJECTE MOBILE LEARNING

Apostem per les competències digitals i els nous mètodes d'aprenentatge, dinàmics i interactius, amb un accés ràpid a la informació.
Saber-ne més

ICONA

Descobrim la fe pas a pas i en família. Sessions dinàmiques i participatives.

VALERE

Desenvolupament personal: valors que ens condueixen a la felicitat.

CONNECTA+

Quina és la meva actitud davant les noves tecnologies? Aprendre a fer-ne un bon ús.
Més informació

LEOBIEN

Leobien és un mètode en línia per a nens de primària que reforça la comprensió lectora.

ENGLISH PROJECT

Think in English, speak in English, live in English. Fem de l'anglès un idioma natural i útil per a nosaltres.

FES SOMRIURE

La solidaritat com a forma de vida. Integrar els valors humans, socials, democràtics i cívics en el nostre dia a dia.
Saber-ne més

COMUNICA'T

A través de metodologies emergents i cooperatives treballem la llengua i la literatura.

STEAM

Treballem de manera transversal projectes de ciències, tecnologia, enginyeria, art i matemàtiques.

MATEMÀTIQUES SINGAPUR

Un mètode creatiu i divertit per aprendre matemàtiques.