LOGO PINEDA
ESCOLA CONCERTADA
per la Generalitat de Catalunya

Carrer dels Joncs, 1 | L’Hospitalet de Llobregat |Barcelona | 93 263 79 90 | info@pineda.es

ESCOLA CONCERTADA
per la Generalitat de Catalunya
CAPELLANIA

Què és la Capellania?

Al col·legi Pineda, la Capellania està conformada per quatre sacerdots de la Prelatura de l’Opus Dei, l’objectiu principal dels quals és acompanyar i brindar suport a les alumnes en el seu procés de formació i vida cristiana.

D’una banda, s’encarreguen de tot allò relacionat amb la iniciació cristiana a través de la catequesi i l’administració dels Sagraments com l’Eucaristia, la Confessió i la Confirmació per a les més joves.

D’altra banda, ofereixen acompanyament i catequesi a les alumnes que ho sol·licitin de forma voluntària. Això inclou la direcció espiritual i la possibilitat de rebre els Sagraments de la penitència per a aquelles que així ho desitgin. A més, es fan xerrades formatives adaptades a les necessitats de cada cas o grup d’edat.

Totes les alumnes que ho desitgin també tenen l’oportunitat d’assistir i participar en la celebració del Sagrament de l’Eucaristia.

La possibilitat de créixer en el coneixement i la pràctica de la vida cristiana es considera un estil educatiu que va més enllà de l’ensenyament de les matèries acadèmiques. Els pares comprenen que els seus fills necessiten un suport addicional que va més enllà del merament acadèmic.

La formació cristiana proporciona un sentit de vida diferent, basat en virtuts i valors que els capellans del col·legi fomenten en aquells que vulguin seguir aquest camí, brindant escolta i acompanyament integral.

A més, els capellans estan disponibles per atendre les necessitats espirituals dels pares.

Horaris de Misses

De dilluns a divendres a les 8,15h i a les 13,05h.

Els Sagraments

A Pineda s’ofereix la possibilitat de rebre els Sagraments de la iniciació cristiana per a les alumnes que ho desitgin:

CONFESSIÓ

El Sagrament de la Confessió s'ofereix per primera vegada a 3r de Primària.

COMUNIÓ

El Sagrament de la Comunió Eucarística s'ofereix per primera vegada a 3r de Primària.
Us deixem un petit vídeo en el que pares de l'escola expliquen com ho han viscut ells.
Veure vídeo

CONFIRMACIÓ

El Sagrament de la confirmació es pot rebre a 2n d'ESO.
Us deixem un petit vídeo en el que alumnes que l'han rebut expliquen com ho han viscut.
Veure vídeo

A més, per a les alumnes noves que vulguin, el Col·legi s’encarrega d’impartir la catequesi necessària per rebre qualsevol dels Sagraments, també el Baptisme.

D’altra banda, per als pares i professors que estiguin interessats a rebre la catequesi de qualsevol Sagrament, poden contactar directament amb qualsevol dels capellans o enviar un mail a Capellania.