LOGO PINEDA
ESCOLA CONCERTADA
per la Generalitat de Catalunya

Carrer dels Joncs, 1 | L’Hospitalet de Llobregat |Barcelona | 93 263 79 90 | info@pineda.es

ESCOLA CONCERTADA
per la Generalitat de Catalunya
CAPELLANIA

El col·legi ofereix un servei de Capellania, atès per sacerdots de la Prelatura de l’Opus Dei, que està disponible per a totes les persones de la comunitat educativa que ho desitgin.

A través d’un diàleg constant i obert, els sacerdots atenen amb joia les consultes dels qui sol·liciten el seu consell i orientació per al desenvolupament de la seva vida personal, en els aspectes humans i espirituals.

També se celebra Missa a l’oratori de dilluns a divendres a les 8,15h i a les 10,40h.

Capellania
Capellania