LOGO PINEDA
ESCOLA CONCERTADA
per la Generalitat de Catalunya

Carrer dels Joncs, 1 | L’Hospitalet de Llobregat |Barcelona | 93 263 79 90 | info@pineda.es

ESCOLA CONCERTADA
per la Generalitat de Catalunya
CONNECTA +

Connecta + neix amb l’objectiu d’ajudar els alumnes i les famílies a reflexionar sobre l’ús d’Internet i les seves pròpies conductes i hàbits a la Xarxa. Amb aquest projecte volem acompanyar als alumnes, entre 5è de Primària i 3r d’ESO, perquè adquireixin un pensament crític i responsable en l’ús de les eines digitals.

Així, el professorat fa sessions de treball amb l’objectiu d’acompanyar els alumnes durant el procés de reflexió i canvi. Aquest procés –juntament amb la tutoria personalitzada– considera imprescindible la implicació de pares i mares. És per això que Connecta + també ofereix cursos de formació a les famílies i una sèrie de guies de treball amb els fills a casa.

Organització:

Des de l’escola, els professors desenvolupem amb els alumnes una sèrie d’unitats didàctiques sobre diferents temes relacionats amb l’ús d’Internet i les tecnologies. En concret, es treballen tres unitats didàctiques cada curs escolar, una unitat didàctica per trimestre.

Metodologia:

Cada sessió de Connecta + parteix d’un qüestionari previ que responen els alumnes i els pares i mares i que té un doble objectiu:

  • Fer reflexionar els alumnes sobre els seus hàbits respecte a un aspecte concret de l’ús d’Internet.
  • Donar informació al professor que dinamitza la sessió per garantir que aquesta estigui correctament contextualitzada segons els resultats obtinguts al qüestionari previ.

A partir del material didàctic preparat per a cada sessió, els alumnes treballen per grups i intenten identificar problemes i trobar solucions amb l’ajuda del professor o la professora.