LOGO PINEDA
ESCOLA CONCERTADA
per la Generalitat de Catalunya

Carrer dels Joncs, 1 | L’Hospitalet de Llobregat |Barcelona | 93 263 79 90 | info@pineda.es

ESCOLA CONCERTADA
per la Generalitat de Catalunya
INFORMACIÓ GENERAL

Informació general

COMUNICACIÓ

La comunicació habitual de l’escola serà a través de la plataforma Clickedu i la newsletter que s’enviarà mensualment en dijous. A les webs i xarxes socials de l’escola trobareu tota la informació actualitzada.

Les entrevistes amb les preceptores de les alumnes se sol·liciten a través de Clickedu.

ASSISTÈNCIA I PUNTUALITAT

Les faltes d’assistència, els retards i els permisos per sortir abans de l’horari habitual els hauran de justificar a través de Clickedu pels pares o tutor. La puntualitat és un element indispensable per al bon funcionament de l’escola. És molt important respectar els horaris d’entrada i de sortida.

TELÈFONS MÒBILS I DISPOSITIUS

Les alumnes no tenen permès fer ús del telèfon mòbil ni de dispositius electrònics dins del recinte escolar, a excepció de les alumnes que utilitzen l’iPad dins de l’aula. La pòlissa d’assegurances de l’escola no cobreix el robatori o la pèrdua d’aquests aparells.

AUTORITZACIONS

Les autoritzacions de sortides culturals, medicaments, imatges i dades se signaran a través de Clickedu.
Qualsevol altre tipus d’autorització dels alumnes de Pineda es farà a través de Clickedu informant a la tutora del curs.