LOGO PINEDA
ESCOLA CONCERTADA
per la Generalitat de Catalunya

Carrer dels Joncs, 1 | L’Hospitalet de Llobregat |Barcelona | 93 263 79 90 | info@pineda.es

ESCOLA CONCERTADA
per la Generalitat de Catalunya

Resposta d'agraïment

Gràcies per contactar amb nosaltres!

Rebreu una resposta tan aviat com es pugui a través del correu electrònic que heu facilitat.

L’informen que, d’acord amb la normativa sobre protecció de dades de caràcter personal L.O. 15/1999 de Protecció de Dades i el (UE) 2016/679 Reglament General de Protecció de Dades, les seves dades seran tractades per CENTRE CULTURAL PINEDA i es faran servir per tal de tenir-los en compte en un procés de selecció de personal.

En el cas que vostè desitgi accedir, rectificar, cancel·lar o oposar-se al tractament de les seves dades personals només li cal dirigir-se per escrit a C/ Joncs, 1 Hospitalet de Llobregat – Barcelona, o enviar un correu electrònic a info@pineda.es adjuntant fotocopia del DNI, NIE o passaport per a la comprovació de la seva identitat.

També l’informem que té el dret de presentar una reclamació davant la Agencia Española de Protección de Datos si no veu atesos els seus drets o considera que s’han vulnerat els seus drets.

Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui una relació amb vostè, sempre que no ens manifesti el contrari, i fins a un màxim de cinc anys si no hi ha hagut relació ni cap contacte.

A Pineda tenim el convenciment que els pares i les mares sou els protagonistes de l’educació dels vostres fills i filles. Com a escola, volem posar la nostra experiència de més de 50 anys al vostre servei per acompanyar-vos, ajudar-vos i animar-vos en aquest apassionant projecte. Creiem que cada alumne té un gran potencial i una immensa capacitat de ser feliç. Per això, us ajudem a descobrir i a potenciar els vostres propis talents; a conèixer la veritat i a actuar amb llibertat i responsabilitat.

A Pineda estem convençuts que els pares i les mares sou els protagonistes de l’educació dels vostres fills i filles. Com a escola volem posar la nostra experiència de més de 50 anys al vostre servei per a acompanyar-vos, ajudar-vos i animar-vos en aquest apassionant projecte. Creiem que cada alumne té un gran potencial i una immensa capacitat de ser feliç, per això els ajudem a descobrir i potenciar els seus propis talents, a conèixer la veritat i a actuar amb llibertat i responsabilitat.

Oferim a totes les famílies que ho desitgin un projecte educatiu de qualitat basat en l’atenció personalitzada, recolzat en un sentit cristià de la vida i atent a la innovació pedagògica i tecnològica.