LOGO PINEDA
ESCOLA CONCERTADA
per la Generalitat de Catalunya

Carrer dels Joncs, 1 | L’Hospitalet de Llobregat |Barcelona | 93 263 79 90 | info@pineda.es

ESCOLA CONCERTADA
per la Generalitat de Catalunya
ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
Informa't sobre horaris i preus i fes la teva inscripció!

ACTIVITATS - PREUS - INSCRIPCIONS

DESCOBREIX LES EXTRAESCOLARS SEGONS EL TEU CURS

Des de Pineda promovem la participació de l’alumnat a les activitats extraescolars del club Rumbau, una associació juvenil de L’Hospitalet impulsada per pares i mares per completar el temps de lleure dels seus fills.

INFORMACIÓ GENERAL

1. UBICACIÓ: instal·lacions de Pineda i club Rumbau.

2. CALENDARI: les activitats comencen el 26 de setembre de 2023 i finalitzen el 14 de juny de 2024.

3. HORARI MIGDIA: franja horària de migdia durant els dies lectius del curs escolar (excepte els dies d’excursió).

4. HORARI TARDA: entre les 16:45 i les 19:30 hores (en funció de l’activitat escollida) durant els dies lectius del curs escolar.

5. PREUS: estan indicats al document del quadre inferior.

6. MATRÍCULA: 30 euros. Descompte del 100% de la matrícula, si es realitza la inscripció abans del 31 de juliol.

7. FORMA DE PAGAMENT

  •  Per participar en les activitats extraescolars, és condició indispensable estar al dia de les quotes escolars.
  • Escacs: el pagament s’efectuarà a través de dos rebuts de 68 € cobrats als rebuts dels mesos d’octubre i novembre per part de l’escola.
  • Multiesport, voleibol i Intelligo: el pagament s’efectuarà a través de rebuts mensuals per part de l’associació Rumbau.
  • Resta d’activitats: el pagament s’efectuarà a través d’un rebut mensual per part de l’escola.

8.  Totes les activitats estan supeditades a un mínim d’alumnes per nivell en funció de l’activitat. Les places són limitades i s’acceptarà les participants per rigorós ordre d’inscripció.

9.  FORMA D’INSCRIPCIÓ: a través del formulari que hi ha dins del document PDF. L’alumna que es dóna d’alta a l’activitat no es podrà donar de baixa durant tot el trimestre.

10. TERMINI D’INSCRIPCIÓ: a partir del 29 de juny fins al 8 de setembre. 

REUNIÓ INFORMATIVA:  

Assistir a la reunió informativa online del dia 12 de juliol a les 19h:

Qualsevol dubte al respecte contacteu amb m.leon@pineda.es