LOGO PINEDA
ESCOLA CONCERTADA
per la Generalitat de Catalunya

Carrer dels Joncs, 1 | L’Hospitalet de Llobregat |Barcelona | 93 263 79 90 | info@pineda.es

ESCOLA CONCERTADA
per la Generalitat de Catalunya
AMPA

AMPA Pineda

L’Associació de Mares i Pares d’Alumnes de Pineda té com a objectiu principal articular la participació de mares i pares en la vida de l’Escola. De sempre, a Pineda tenim una il·lusió: que la nostra escola sigui una escola de famílies. La participació i implicació dels matrimonis a les diferents activitats fa créixer el vincle de confiança família-escola, essencial per dur a terme l’apassionant tasca que tenim entre mans.

L’AMPA ofereix la seva aportació a la resta de la comunitat escolar, per a un millor creixement del Col·legi. Les activitats promogudes s’encaminen a l’ajuda a les famílies, així com a la promoció i organització de tota mena d’activitats culturals, formatives, lúdiques o assistencials, amb la finalitat d’aconseguir una adequada acció educativa. 

Així doncs. Pineda compta amb l’AMPA com a òrgan representatiu dels pares, que té com a funció dinamitzar la presència de les famílies a l’escola i canalitzar les seves iniciatives i suggeriments. A cada curs hi ha també un Matrimoni encarregat de curs (MEC), que facilita a les famílies la seva integració en la vida de l’escola.

Descobreix les activitats en família de Pineda