LOGO PINEDA
ESCOLA CONCERTADA
per la Generalitat de Catalunya

Carrer dels Joncs, 1 | L’Hospitalet de Llobregat |Barcelona | 93 263 79 90 | info@pineda.es

ESCOLA CONCERTADA
per la Generalitat de Catalunya
DEPARTAMENT PSICOPEDAGÒGIC

Departament psicopedagògic

Ens adaptem a totes les necessitats educatives

El nostre Departament psicopedagògic té com a objectiu principal detectar, prevenir i avaluar les necessitats educatives dels alumnes que presenten dificultats especials en el procés d’aprenentatge.

Aquest Departament treballa en el seguiment dels casos que ho requereixen juntament amb professionals externs d’organismes públics que intervenen a Pineda, com ara EAP, CREDA, CSMIJ o CDIAP. També orienta el professorat en el seguiment de l’alumnat amb dificultats sempre que sigui necessari.

A més, el Departament realitza tests col·lectius per conèixer i millorar el rendiment de l’alumnat en diferents àrees.

A Pineda tenim el convenciment que els pares i les mares sou els protagonistes de l’educació dels vostres fills i filles. Com a escola, volem posar la nostra experiència de més de 50 anys al vostre servei per acompanyar-vos, ajudar-vos i animar-vos en aquest apassionant projecte. Creiem que cada alumne té un gran potencial i una immensa capacitat de ser feliç. Per això, us ajudem a descobrir i a potenciar els vostres propis talents; a conèixer la veritat i a actuar amb llibertat i responsabilitat.