LOGO PINEDA
ESCOLA CONCERTADA
per la Generalitat de Catalunya

Carrer dels Joncs, 1 | L’Hospitalet de Llobregat |Barcelona | 93 263 79 90 | info@pineda.es

ESCOLA CONCERTADA
per la Generalitat de Catalunya

Informació relativa a la situació actual de la renovació dels concerts d’ESO i propera preinscripció

Hospitalet de Llobregat, 18 de febrer de 2022

Tal com s’ha informat per part de la Direcció a tot el personal de l’escola, i de forma presencial a totes les famílies de 6è Primària, 1r ESO, 2n ESO i 3r ESO, aquest curs finalitza la vigència dels concerts d’Infantil i Secundària.

El 12 d’octubre el Conseller d’Educació va manifestar la intenció de no renovar el concert d’ESO a la nostra escola per seguir el model diferenciat, emparant-se en la Disposició Addicional 25 de la Llei Orgànica 3/2020 (LOMLOE).

Aquesta Disposició Addicional 25 ha estat recorreguda davant el Tribunal Constitucional i estem pendents de la seva resolució, si bé ja l’any 2018 va donar plena legitimitat a aquest model. Cal dir que pels seus resultats acadèmics, aquest model se segueix a molts països d’arreu del món i té tot el reconeixement dels tractats internacionals. 

En aquesta situació, per evitar un dany imminent i defensar els drets de les famílies i de tot el personal que treballa a la nostra escola, s’ha sol·licitat el concert de l’ESO, d’acord amb els requisits establerts en la Disposició Addicional 25 de la LOMLOE. 

Per això, en la propera preinscripció a l’ESO que comença el 9 de març, podran preinscriure’s tant nois com noies. Aquesta decisió ha estat informada i aprovada pel Consell Escolar de l’escola. 

Us mantindrem informats de qualsevol novetat, agraint sempre la confiança que heu dipositat en l’escola.

Altres notícies:

Dia del pare

Dia del Pare Des de l’escola vam voler felicitar a tots els pares amb una petita entrevista Aquest any, per celebrar el Dia del Pare,

Llegir més »